Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • PRAC priporočil omejitev uporabe bromokriptina pri preprečevanju ali zaustavitvi tvorjenja materinega mleka (laktacije) pri ženskah po porodu (14.07.14) Več
  • Posodobljeno obvestilo o novi različici QRD predloge 9.0 za zdravila za uporabo v humani medicini (10.07.14) Več
  • Obvestilo imetnikom dovoljenj za promet z zdravili glede posodobitve Obrazca za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom in Obrazca za spremembe dovoljenja za promet z zdravilom (10.07.14) Več
  • Odgovori na vprašanja GIZ Foruma o uvajanju podobnih bioloških zdravi (05.07.14) Več
  • Obvestilo imetnikom dovoljenj za promet z zdravili glede združevanja sprememb, ki zadevajo povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC) in navodila za uporabo (PL), v skladu s 7. členom Uredbe 1234/2008/ES o spremembah (24.06.14) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Ankete
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2014 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca