Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Priporočila za zmanjšanje tveganja za težave s srcem pri simptomatskem zdravljenju kronične stabilne angine pektoris z ivabradinom (27.11.14) Več
  • Informacija za zdravstvene delavce - izobraževalna gradiva, ki predstavljajo dodaten ukrep za zmanjševanje tveganj povezanih z zdravili (25.11.14) Več
  • Razvoj področja urejanja zdravil v R Sloveniji 1991-2014 (07.11.14) Več
  • Dopolnitev podatkov v evropski spletni bazi poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil (24.10.14) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2014 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca