Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Objava namere prodaje rabljenih premičnin (20.09.16) Več
  • Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2015 (19.09.16) Več
  • Odpoklic serije zdravila GlucaGen® HypoKit v Sloveniji (06.09.16) Več
  • Ukrepi glede klinično pomembnega medsebojnega delovanja levonorgestrela kot nujnega hormonskega kontracepcijskega sredstva z zdravili, ki inducirajo jetrne encime (16.08.16) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna nujna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2016 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca