Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Pregled zdravil, ki vsebujejo metformin (05.02.16) Več
  • Obvestilo zavezancem za plačilo letnih pristojbin v letu 2016 (25.01.16) Več
  • Preskrba s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, Sporočilo za javnost o prejemu obvestila v sistemu RATC (11.01.16) Več
  • Uporaba organskih kislin v čebelarstvu (05.01.16) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2016 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca