Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Ukrepi glede klinično pomembnega medsebojnega delovanja levonorgestrela kot nujnega hormonskega kontracepcijskega sredstva z zdravili, ki inducirajo jetrne encime (16.08.16) Več
  • Obvestilo o začasnem odvzemu dovoljenja za promet zdravila Velactis za uporabo v veterinarski medicini (20.07.16) Več
  • Zaključen pregled zdravila Zydelig (idelalizib) in posodobljena priporočila glede uporabe zdravila (13.07.16) Več
  • Pregled zdravil, ki vsebujejo koagulacijski faktor VIII (faktor strjevanja krvi VIII), za oceno tveganja za nastanek nevtralizirajočih protiteles (zaviralcev) pri bolnikih, ki se za hemofilijo A zdravijo prvič (13.07.16) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna nujna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2016 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca