Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Obvestilo za imetnike dovoljenj za promet z zdravili - Pregledovanje literature s področja medicine in poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil v podatkovno bazo EudraVigilance (13.05.15) Več
  • Pregled inhalacijskih kortikosteroidov, ki se uporabljajo za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni (11.05.15) Več
  • Pregled zdravila Tysabri (natalizumab) (11.05.15) Več
  • Posodobitev priporočil glede uporabe visokih odmerkov ibuprofena (21.04.15) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2015 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca