Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Pregled zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, ki vsebujejo kanagliflozin (05.05.16) Več
  • Zaključen pregled inhalacijskih kortikosteroidov, ki se uporabljajo za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni, za ponovno oceno tveganja za razvoj pljučnice (05.05.16) Več
  • Pregled zdravil z direktnim delovanjem na viruse za zdravljenje hepatitisa C (03.05.16) Več
  • Nova varnostna priporočila pri zdravljenju z zdravilom Zydelig (idelalizib) (03.05.16) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna nujna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2016 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca