Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Omejitev zdravila Adempas pri bolnikih s pljučno hipertenzijo, nastalo zaradi idiopatske intersticijske pljučnice (29.06.16) Več
  • EMA opozarja, da se zdravili Noxafil tablete in Noxafil peroralna suspenzija ne sme uporabljati medsebojno zamenljivo, ker se odmerjanje med oblikama razlikuje (29.06.16) Več
  • Sporočilo za javnost o problematiki uporabe neveljavnih cen zdravil in vpliv na preskrbo pacientov z zdravili (25.06.16) Več
  • Posodobljena anketa o spremljanju farmakovigilančnih obvestil na spletni strani JAZMP (23.06.16) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna nujna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2016 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca