Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Obvestilo glede telefonske nedosegljivosti na dan 29.6.2015 (29.06.15) Več
  • Dva večja dogodka na EU/EGP ravni v organizaciji JAZMP (18.06.15) Več
  • EMA začela s pregledom zaviralcev SGLT2 glede tveganja za diabetično ketoacidozo (18.06.15) Več
  • Kako poročati o domnevnem neželenem učinku zdravila (18.06.15) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2015 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca