Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami
Zaobljeni robovi
Obvestila in objave
  • Pojasnilo in ukrepanje JAZMP v zadevi Panama Papers (11.04.16) Več
  • Sprejeti ukrepi pri darovanju krvi, tkiv in celic zaradi možnosti prenosa virusa Zika (17.03.16) Več
  • Obvestilo za izvajalce zdravstvene dejavnosti glede izobraževalnih gradiv, za katere je JAZMP izdala soglasje in so pripravljena z namenom zmanjševanja tveganj, povezanih z zdravili (16.03.16) Več
  • Poziv pravnim osebam uporabnicam storitev agencije za mnenja, pripombe in predloge glede načrtovane izdaje Pravilnika o pristojbinah na področju zdravil, krvi, tkiv in celic ter o nadomestilih za izvajanje strokovnih nalog in storitev JAZMP (03.03.16) Več
O agenciji
Zakonodaja
24 urna dosegljivost
Pogosta vprašanja in odgovori
Odziv deležnikov
Prijava neželenih učinkov, dogodkov in zapletov
Neustrezna kakovost
Vloge v elektronski obliki
Farmakopeja
Druge koristne informacije
© 2016 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca