Težave z dostopnostjo izdelkov

Neustrezna kakovost in odpoklic

Problemi z dostopnostjo zdravil

Podrobnejši opis ravnanja v primeru težav z dostopnostjo zdravil je na sledeči povezavi.