Začetna stran / Dovoljenja s področja pristojnosti / Zdravila / Pristojbine, takse in ceniki
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Pristojbine, takse in ceniki

Navodila za plačevanje:

Aktualna obvestila:

  • Objava – Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list RS, št. 65/2011) Več...
  • Pojasnilo o zaračunavanju upravnih taks v vlogi z več zahtevki 
  • Seznam postopkov, za katere se plačuje upravna taksa

Zakonodaja:

  • Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list RS, št. 65/2011)
  • Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 37/2010)
  • Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo ZUT-UPB5) 

Legislation: Rules on fees in the area of medicinal products (un-official translation)

Application fees for Veterinary Medicinal Productsinstructions 

 

     

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca