Neposredna obvestila za zdravstvene delavce

Na tej strani so objavljena neposredna obvestila za zdravstvene delavce (angl. DHPC - Direct Healthcare Professional Communication), s katerimi imetniki dovoljenj za promet z zdravili ali nacionalni pristojni organ posredujejo pomembne varnostne informacije neposredno posameznim zdravstvenim delavcem in jih obvestijo, da je treba sprejeti določene ukrepe ali prilagoditi ravnanje v zvezi z določenim zdravilom. Pred pošiljanjem obvestilo odobri JAZMP. Ovojnica obvestila je označena z naslednjim opozorilom v rdeči barvi: »Pomembno obvestilo o varnosti zdravila«. Informacije so namenjene zdravstvenim delavcem. Bolnik, ki ima vprašanja glede objavljenega obvestila, naj se posvetuje s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

PovzetekDatum obvestilaPrenos

Ulipristalacetat: omejitev uporabe zdravila Esmya in pomembna nova opozorila o resnih okvarah jeter ter priporočila za spremljanje delovanja jeter

19. februar 2018Initiates file downloadEsmya
Ketokonazol: informacije o tveganju za hepatotoksičnost24. januar 2018Initiates file downloadKetokonazol HRA
Mofetilmikofenolat in mikofenolna kislina: spremenjena priporočila za kontracepcijo22. januar 2018Initiates file downloadCellCept, Myfenax, Myfortic

Levprorelinijev acetat: napake pri uporabi zdravila, povezane s puščanjem zaradi preveč zategnjene varnostne igle

12. december 2017

Initiates file downloadEligard

[223Ra]radijev klorid: povečano tveganje za smrt in zlome kosti v randomiziranem kliničnem preskušanju zdravila Xofigo, ki so ga uporabljali v kombinaciji z abirateron acetatom in prednizolonom/prednizonom11. december 2017Initiates file downloadXofigo
Kladribin: tveganje za pojav progresivne multifokalne leckoencefalopatije (PML)1. december 2017Initiates file downloadLitak
Daklizumab: omejitve uporabe zdravila zaradi tveganja za fulminantno odpoved jeter24. november 2017Initiates file downloadZinbryta
Mizoprostol: poročila o prekomernih tahisistolah maternice, ki se lahko ne odzivajo na tokolitično zdravljenje22. november 2017Initiates file downloadMysodelle
Fingolimod: kontraindikacije pri bolnikih z boleznimi srca6. november 2017Initiates file downloadGilenya
Buprenorfin/nalokson: tiskarska napaka na stični ovojnini20. oktober 2017Initiates file downloadSuboxone
8 mg/2 mg
Humani epoetini (darbepoetin alfa, epoetin alfa, epoetin beta, epoetin theta, epoetin zeta in metoksipolietilenglikol epoetin beta): nova opozorila o hudih kožnih neželenih učinkih29. september 2017Initiates file downloadHumani epoetini
Decitabin: sprememba navodila za razredčitev rekonstituirane raztopine1. september 2017Initiates file downloadDacogen
Metilprednizolon: nova kontraindikacija za zdravila za injiciranje, ki vsebujejo laktozo, pri bolnikih, ki se zdravijo zaradi alergijskih stanj in imajo alergijo na beljakovine kravjega mleka24. avgust 2017Initiates file downloadSoluMedrol 40mg

Natrijev fondaparinuksat: pomanjkanje zaloge po začasni zaustavitvi izdelave zaradi manjše napake na varovalu
za iglo

31. julij 2017

Initiates file downloadArixtra

Daklizumab: omejitve uporabe zdravila z ozirom na fulminantno odpoved jeter s smrtnim izidom

17. julij 2017

Initiates file downloadZinbryta 

Ibrutinib: tveganje za reaktivacijo okužbe z virusom hepatitisa B –pred uvedbo zdravljenja z ibrutinibom je treba preveriti morebitno okužbo z virusom hepatitisa B17. julij 2017Initiates file downloadImbruvica
Amfotericin B: tveganje za napake pri uporabi zdravil z različnimi oblikami parenteralnega amfotericina B30. junij 2017Initiates file downloadAmBisome, Fungizone
Citarabin: dodatno obvestilo v zvezi s težavami v preskrbi zdravila v EU23. junij 2017Initiates file downloadDepoCyte
Acitretin: resno tveganje za teratogene učinke ter tveganje, povezano s sočasnim uživanjem alkohola in darovanjem krvi21. junij 2017Initiates file downloadNeotigason
Bendamustin: povečana umrljivost, ki je bila opažena v zadnjih kliničnih študijah z bendamustinom23. maj 2017Initiates file downloadLevact, Benmak, Bendamustin Accord
Kobimetinib: obvestilo o pomembnih dodatnih opozorilih glede krvavitev in rabdomiolize ter novih priporočilih za prilagoditev odmerka19. april 2017Initiates file downloadCotellic 
Natrijev enoksaparinat: posodobitve izražanja jakosti, odmernih shem pri GVT/PE in uporabe pri bolnikih s hudo okvaro ledvic3. april 2017Initiates file downloadClexane
Ketoprofen: ukrepi za zmanjšanje tveganja pri uporabi farmacevtskih oblik za zunanjo uporabo31. marec 2017Initiates file downloadKetonal, Fastum
Trastuzumab: opomnik o pomembnosti navodil za spremljanje delovanja srca med zdravljenjem s trastuzumabom, katerih namen je zmanjšanje pogostosti in izraženosti disfunkcije levega prekata in kongestivnega srčnega popuščanja20. marec 2017Initiates file downloadHerceptin
Citarabin: težave v preskrbi z zdravilom v EU17. marec 2017Initiates file downloadDepoCyte
Insulin lispro: navodila za pravilno uporabo zdravila Humalog 200 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem peresniku KwikPen za zmanjšanje napak pri zdravljenju15. marec 2017

 Initiates file downloadHumalog