Začetna stran / Dovoljenja s področja pristojnosti / Preskrba s krvjo / Nadzor nad izvajanjem dejavnosti
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Nadzor

JAZMP v skladu 7. členom Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št 104/2006) najmanj na vsaki 2 leti izvaja v transfuzijskem zavodu ali transfuzijskih centrih redne nadzorstvene preglede in odredi ustrezne kontrolne ukrepe pri kateremkoli hudem neželenem dogodku ali hudi neželeni reakciji ali sumu nanjo.

Glede položaja, načina dela, ukrepov in pooblastil nadzornikov se uporabljajo določbe 104. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008).

Splošni elektronski predal za področje nadzora dejavnosti preskrbe s krvjo je info(at)jazmp.si.

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca