Začetna stran / Kontrola kakovosti / Sprejem vzorcev za analizno preskušanje in kemično referenčnih spojin
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Predaja vzorcev in kemično referenčnih spojin na JAZMP

Uradne ure za predajo vzorcev in kemično referenčnih spojin so vsak delavnik od 8.30 do 14.30 ure na lokaciji Ptujska ulica 21, Ljubljana.

Pri dostavi vzorcev je potrebno predložiti naslednje dokumente:

  • Spremni dopis oz. naročilo analize z naslednjimi podatki: ime zdravila, številka serije, datum izteka roka uporabnosti, količina predanega vzorca;
  • Za analizo vzorca prve serije je potrebno priložiti še analizni certifikat proizvajalca;
  • Pri naročniških analizah je potrebno navesti seznam parametrov za analizno preskušanje;
  • Vzorci mamil morajo biti ločeni od drugih vzorcev in se morajo nahajati v originalni ovojnini (zaprta oz. zapečatena zunanja ovojnina). Naročilnica mora biti v pisni obliki v dvojniku. Podpišeta jo odgovorna oseba za vzorce pri JAZMP in pooblaščena oseba naročnika, ki je vzorce dostavila.

Pri dostavi kemično referenčnih spojin je potrebno predložiti naslednje dokumente:

  • Spremni dopis oziroma kopijo dopisa-naročila JAZMP;
  • Certifikat kemično referenčne spojine iz katerega je razvidna vsebnost oz. čistota (»na snov kot je«) in rok uporabnosti. Kemično referenčna spojina mora imeti od predaje na JAZMP še vsaj tri meseca veljaven rok uporabnosti.

Pošiljatelj vzorcev in kemično referenčnih spojin mora zagotoviti ustrezen transport le-teh do JAZMP glede na predpisane pogoje shranjevanja.

© 2015 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca