Začetna stran / Kontrola kakovosti / Izredna kontrola kakovosti zdravil
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Izredna kontrola kakovosti

Izredna kontrola kakovosti zdravil je uradna kontrola kakovosti vseh zdravil, ki se izvaja na zahtevo JAZMP ali farmacevtskega inšpektorja, v primeru ugotovljenih nepravilnosti zdravila v prometu ali če obstaja utemeljen sum na te nepravilnosti. 

Izbor parametrov analiznega preskušanja za izredno kontrolo kakovosti zdravila na trgu določi farmacevtski inšpektor v sodelovanju z uradnim kontrolnim laboratorijem.

V primeru suma na neustrezna kakovost zdravila v prometu pošljite sporočilo na naslov, objavljen na strani Neustrezna kakovost in odpoklic.

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca