Začetna stran / Kontrola kakovosti / Redna kontrola kakovosti zdravil
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Redna kontrola kakovosti

Redna kontrola kakovosti zdravil je uradna kontrola kakovosti zdravil, ki se pri vsakem zdravilu izvaja po uradni dolžnosti vsaj enkrat na pet let za vsako njegovo farmacevtsko obliko in jakost. Način izvajanja redne kontrole kakovosti zdravil v prometu omogoča celovit in neodvisen nadzor zdravil z dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji.
V Uradnem kontrolnem laboratoriju se preveri kakovost zdravila na način in v obsegu, kot ga predpisuje Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti, (Uradni list RS, št. 10/12).

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca