Obrazci

Dovoljenja s področja pristojnosti

  • Predpisani obrazec za pridobitev dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje ne obstaja.