Začetna stran / O agenciji / Prosta delovna mesta
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Prosta delovna mesta

Višji svetovalec področja III v Oddelku za medicinske pripomočke, za določen čas. Rok za prijavo je 15. 7. 2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, s pripisom: »Višji svetovalec področja III – medicinski pripomočki«.

Več...

© 2015 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca