Začetna stran / O agenciji / Prosta delovna mesta
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Prosta delovna mesta

Razpisujemo prosto delovno mesto za določen čas, v Inšpekciji, na delovnem mestu Inšpektor III Več...

Razpisujemo prosto delovno mesto za določen čas, v Sektorju za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini, na delovnem mestu Višji svetovalec področja III Več...

© 2014 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca