Začetna stran / O agenciji / Prosta delovna mesta
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Prosta delovna mesta

Višji svetovalec področja III v Sektorju za ocenjevanje kakovosti zdravil/izdelkov, za določen čas za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke. Rok za prijavo je 20.12.2016. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Prijava – Ocenjevanje kakovosti zdravil/izdelkov«.

RAZPISNI POGOJI, NAČIN OBJAVE RAZPISA IN ROK ZA PRIJAVO KANDIDATOV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Višji svetovalec področja III v Sektorju za farmakovigilanco, za določen čas za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke. Rok za prijavo je 20.12.2016. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Prijava – Farmakovigilanca«.

RAZPISNI POGOJI, NAČIN OBJAVE RAZPISA IN ROK ZA PRIJAVO KANDIDATOV

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca