Začetna stran / O agenciji / Prosta delovna mesta
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Prosta delovna mesta

 

 

Javni natečaj za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  objavlja javni natečaj za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Več...

Inšpektor III. Zaposlitev za določen čas, v Sektorju za pravne in kadrovske zadeve ter inšpekcijo, Oddelku za inšpekcijo, Nadzor trga, na delovnem mestu Inšpektor III. Rok za prijavo je 1. 8. 2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, s pripisom: »Inšpektor III«.

Več ...

Višji svetovalec področja III: 2 zaposlitvi za določen čas, v Sektorju za zdravila za uporabo v humani medicini in veterini, Oddelku za izvedenska mnenja, farmakopejo in uradno kontrolo, Izvedenska mnenja za kakovost, varnost in učinkovitost, na delovnem mestu Višji svetovalec področja III. Rok za prijavo je 1. 8. 2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, s pripisom: »Višji svetovalec področja III – Izvedenska mnenja«.

Več ...

© 2015 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca