Začetna stran / O agenciji / Prosta delovna mesta
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Prosta delovna mesta

Inšpektor I v Oddelku za inšpekcijo, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Inšpektor I«. Več...

Višji svetovalec področja I v Oddelku za medicinske pripomočke, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Višji svetovalec področja I – Medicinski pripomočki«. Več...

Višji svetovalec področja II v Oddelku za medicinske pripomočke, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Višji svetovalec področja II – Medicinski pripomočki«. Več...

Višji svetovalec področja III v Oddelku za regulativo dejavnosti krvi, tkiv in celic ter nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Višji svetovalec področja III – Regulativa dejavnosti«. Več...

Višji svetovalec področja III v Oddelku za farmakovigilanco, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Višji svetovalec področja III – Farmakovigilanca«. Več...

Višji svetovalec področja III v Oddelku za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Višji svetovalec področja III – Humana zdravila«. Več...

Višji svetovalec področja III v Oddelku za izvedenska mnenja, farmakopejo in uradno kontrolo – Izvedenska mnenja za kakovost, varnost in učinkovitost, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Višji svetovalec področja III – Izvedenska mnenja«. Več...

Strokovni sodelavec VII/2 (I) v Službi za informatiko in telekomunikacije, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Strokovni sodelavec VII/2 (I)«. Več...

Strokovni sodelavec VII/1 v Oddelku za korporativno upravljanje in evropske zadeve – Odnosi z javnostmi, za nedoločen čas. Rok za prijavo je 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Strokovni sodelavec VII/1«. Več...

© 2015 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca