Dodatno pojasnilo glede statusa zdravil s hidroksietilškrobom (HES)

    |     Zdravila za uporabo v humani medicini,   Farmakovigilanca,   Obvestila za javnost

V povezavi z objavo zaključka ocene zdravil, ki vsebujejo hidroksietilškrob (HES), in potrditvijo priporočil odbora PRAC s strani skupine CMDh o začasnem odvzemu dovoljenja za promet s temi zdravili (Opens external link in new windowobjava dne 5.2.2018), smo prejeli vprašanja glede teh zdravil na trgu, zato objavljamo dodatno pojasnilo v obliki vprašanja in odgovora:

Ali gredo ta zdravila s trga?
Postopek ocene še poteka in do končnega mnenja, ki ga bo izdala Evropska komisija, zdravila s HES ostajajo na trgu.

JAZMP bo javnost sproti obveščala o vseh spremembah v zvezi s postopkom in o končni odločitvi glede statusa teh zdravil.

Številka dokumenta: 1382-4/2018