Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) o odvzemu dovoljenja za promet z zdravilom in takojšnem umiku zdravila Zinbryta s trga v Evropski uniji iz varnostnih razlogov. 

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi