Zaprosilo vsem imetnikom dovoljenj za posredovanje načrtovanih sprememb v letu 2018

 

Z namenom optimizacije organizacije dela, hitrejše obravnave prispelih vlog ter preverjanja izpolnjevanja pogojev s strani komisij za ugotavljanje izpolnjevanja predpisanih pogojev, ki jih imenuje Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke za ugotavljanje:

- izpolnjevanja pogojev opravljanja dejavnosti preskrbe s  človeškimi tkivi in celicami,

- izpolnjevanja pogojev opravljanja dejavnosti preskrbe s krvjo ter

- izpolnjevanja pogojev proizvodnje in prometa z zdravili in učinkovinami

Vas naprošamo za posredovanje podatkov o načrtovanih spremembah pogojev, ki jih planirate  v letu 2018.  Prosili bi vas, da nam sporočate predvsem spremembe , ki so bile  podlaga  za izdajo veljavnega dovoljenja.

Navedene podatke bi potrebovali za  pripravo plana dela JAZMP za področje regulative dejavnosti za leto 2018 in vas Vljudno prosimo, da nam jih v kolikor je to mogoče sporočite do 1.11.2017, na elektronski naslov: jazmp_sfi@jamzp.si.

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za odgovor in vaše sodelovanje.