Blincyto▼ (blinatumomab): obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC –  Direct Healthcare Professional Communication) s pojasnilom glede premedikacije z deksametazonom pri pediatričnih bolnikih zdravljenih z zdravilom Blincyto (blinatumomab), zaradi odkrite napake v prevodu povzetka glavnih značilnosti zdravila.

Obvestilo je dostopno na naslednji povezavi.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top