EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq v kombinaciji z nab-paklitakselom za zdravljenje raka dojke

EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq (atezolizumab) samo v kombinaciji z nab-paklitakselom in ne s konvencionalnim paklitakselom, za zdravljenje bolnikov z lokalno napredujočim ali metastatskim trojno negativnim neoperabilnim rakom dojke. …

EMA opominja zdravnike, naj uporabijo Tecentriq v kombinaciji z nab-paklitakselom za zdravljenje raka dojke Več »