Year: 2020

Alemtuzumab (Lemtrada▼): obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC –  Direct Healthcare Professional Communication) o omejitvi indikacije zdravila Lemtrada (alemtuzumab), dodatnih kontraindikacijah in ukrepih za zmanjševanje …

Alemtuzumab (Lemtrada▼): obvestilo za zdravstvene delavce Več »

EMA priporočila začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravilom Picato (ingenolmebutat) iz previdnostnih razlogov zaradi tveganja za razvoj kožnega raka

Evropska agencija za zdravila (EMA) je priporočila, naj bolniki zdravila Picato (ingenolmebutat) za katerega poteka ocena tveganja za razvoj kožnega raka, ne uporabljajo več. Odbor za oceno tveganja na področju …

EMA priporočila začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravilom Picato (ingenolmebutat) iz previdnostnih razlogov zaradi tveganja za razvoj kožnega raka Več »

Scroll to Top