Tecentriq®▼ (atezolizumab): obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC – Direct Healthcare Professional Communication) o pomembni varnostni posodobitvi in priporočilih za zmanjšanje tveganja za z zdravilom Tecentriq (atezolizumab) povzročene hude kožne neželene učinke.

Obvestilo je dostopno na naslednji povezavi.

Scroll to Top