Vaxzevria ▼ in COVID-19 Vaccine Janssen▼: obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da sta na spletni strani JAZMP objavljeni neposredni obvestili (angl. DHPC – Direct Healthcare Professional Communication):

Vaxzevria▼: tveganje za trombocitopenijo (vključno z imunsko trombocitopenijo) z ali brez krvavitve

COVID-19 Vaccine Janssen▼: tveganje za imunsko trombocitopenijo (ITP) in vensko trombembolijo (VTE)

Obvestili sta dostopni na naslednji povezavi.

Scroll to Top