POSLANSTVO JAZMP

Osnovno poslanstvo JAZMP je varovanje javnega zdravja z reguliranjem in nadzorom zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic ter z njimi povezanih dejavnosti v zasebnem in javnem sektorju. Zasledujemo osnovni cilj (vizijo), da JAZMP ostane ter še bolj utrdi svoj položaj kot strokovna, učinkovita in mednarodno uveljavljena agencija. Zato strateško delujemo v smeri najvišje kakovosti in razvoja.

Našo razvojno strategijo opiramo na zahteve zakonodaje, razvoj notranjega strokovnega potenciala, na dobro organizacijo in podporo informacijske tehnologije, sinergijo, postavitev prioritet, obvladovanje tveganj ob upoštevanju potreb družbe, razvojnih domačih in evropskih trendov in zahtev na področju delovanja ter zadovoljstvo zaposlenih, poslovnih parterjev in ustanovitelja. Gradimo na prednostih, izkoriščamo priložnosti, rešujemo slabosti in se izogibamo nevarnostim.

Več o JAZMP

JAZMP ZA

PACIENTE IN JAVNOST

Osnovne informacije na enem mestu

Več

ZDRAVSTVENE DELAVCE

Osnovne informacije na enem mestu

Več

POSLOVNE SUBJEKTE

Osnovne informacije na enem mestu

Več

Scroll to Top