Karmen Lazić

Letno poročilo proizvajalcev učinkovin vpisani v register proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami vpisani v register veletrgovcev z učinkovinami ter uvoznikov učinkovin vpisani v register uvoznikov učinkovin

Skladno z veljavno zakonodajo morajo proizvajalci učinkovin vpisani v register proizvajalcev učinkovin, veletrgovci z učinkovinami vpisani v register veletrgovcev z učinkovinami ter uvozniki učinkovin vpisani v register uvoznikov učinkovin na Javno …

Letno poročilo proizvajalcev učinkovin vpisani v register proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami vpisani v register veletrgovcev z učinkovinami ter uvoznikov učinkovin vpisani v register uvoznikov učinkovin Več »

Pomembno obvestilo glede vpisov v EUDRAGMDP bazo za proizvajalce zdravil, veletrgovce z zdravili, proizvajalce učinkovin, veletrgovce z učinkovinami ter uvoznike učinkovin

Na podlagi veterinarske uredbe Uredba (EU) 2019/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (europa.eu) je bila …

Pomembno obvestilo glede vpisov v EUDRAGMDP bazo za proizvajalce zdravil, veletrgovce z zdravili, proizvajalce učinkovin, veletrgovce z učinkovinami ter uvoznike učinkovin Več »

Obvestilo za poslovne subjekte, ki imajo ali želijo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo zdravil, veletrgovino z zdravili na debelo, potrdilo o vpisu v register proizvajalcev učinkovin, v register veletrgovcev z učinkovinami ter v register uvoznikov učinkovin in promet z zdravili na drobno v specializirani prodajalni

Z dnem 28. 1. 2022 je stopila v veljavo UREDBA (EU) 2019/6 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi …

Obvestilo za poslovne subjekte, ki imajo ali želijo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo zdravil, veletrgovino z zdravili na debelo, potrdilo o vpisu v register proizvajalcev učinkovin, v register veletrgovcev z učinkovinami ter v register uvoznikov učinkovin in promet z zdravili na drobno v specializirani prodajalni Več »

ZAVAJAJOČE SPLETNO OGLAŠEVANJE TER PRODAJA IZDELKOV, PREDSTAVLJENIH Z LASTNOSTMI ZA ZDRAVLJENJE

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) je pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljnjem …

ZAVAJAJOČE SPLETNO OGLAŠEVANJE TER PRODAJA IZDELKOV, PREDSTAVLJENIH Z LASTNOSTMI ZA ZDRAVLJENJE Več »

Scroll to Top