Dovoljenja za promet za zdravila

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (EU) 2019/6 z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (UL L št. 4 z dne 7. 1. 2019) v …

Dovoljenja za promet za zdravila Več »