Milena Bergoč

Klormadinonacetat in nomegestrolacetat: obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC – Direct Healthcare Professional Communication) o novih ukrepih za zmanjšanje tveganja za meningiome pri uporabi zdravil, …

Klormadinonacetat in nomegestrolacetat: obvestilo za zdravstvene delavce Več »

Scroll to Top