Farmakovigilanca

Najnovejši podatki podpirajo nadaljnjo uporabo zaviralcev angiotenzinske konvertaze (zaviralcev ACE) ter antagonistov angiotenzina II (sartanov) med pandemijo COVID-19

Najnovejši podatki podpirajo nadaljnjo uporabo zaviralcev angiotenzinske konvertaze (zaviralcev ACE) ter antagonistov angiotenzina II (sartanov) med pandemijo COVID-19 Nedavne opazovalne študije z zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE) ter antagonisti angiotenzina …

Najnovejši podatki podpirajo nadaljnjo uporabo zaviralcev angiotenzinske konvertaze (zaviralcev ACE) ter antagonistov angiotenzina II (sartanov) med pandemijo COVID-19 Več »

Nova priporočila za preprečevanje napak pri uporabi zdravil, ki vsebujejo levprorelin v depo farmacevtskih oblikah

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) je priporočil ukrepe za preprečevanje napak pri pripravi in aplikaciji levprorelina v depo farmacevtskih oblikah. PRAC je pri pregledu podatkov ugotovil, da …

Nova priporočila za preprečevanje napak pri uporabi zdravil, ki vsebujejo levprorelin v depo farmacevtskih oblikah Več »

Zdravila, ki vsebujejo 5-fluorouracil (i.v.), kapecitabin in tegafur: obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC – Direct Healthcare Professional Communication) o novih priporočilih glede zdravljenja s fluoropirimidini (5-fluorouracil, kapecitabin in tegafur) …

Zdravila, ki vsebujejo 5-fluorouracil (i.v.), kapecitabin in tegafur: obvestilo za zdravstvene delavce Več »

COVID-19: Opozorilo glede možnih resnih neželenih učinkov klorokina in hidroksiklorokina

Znano je, da klorokin in hidroksiklorokin lahko povzročata motnje srčnega ritma, kar se pri sočasnem zdravljenju z drugimi zdravili, kot je na primer antibiotik azitromicin, ki imajo podobne učinke na …

COVID-19: Opozorilo glede možnih resnih neželenih učinkov klorokina in hidroksiklorokina Več »

Scroll to Top