Aclasta

Zdravilna učinkovina: zoledronska kislina

Zadnje odobreno: junij 2016

Izobraževalno gradivo obsega vodnik za zdravstvene delavce in bolnike ter opozorilno kartico za bolnika. Gradivo služi kot pomoč pri predpisovanju in uporabi zdravila pri bolnikih z osteoporozo. Dodane so informacije glede potrebe izračuna očistka kreatinina pred vsakim zdravljenjem ter potrebe po zagotovitvi primerne hidriranosti bolnika, zlasti v primeru starejših bolnikov in bolnikov, ki prejemajo diuretično terapijo. Opozorilna kartica za bolnika opozarja na tveganje za osteonekrozo čeljustnice in navaja previdnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za bolnike.pdf
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 3