Amgevita

Zdravilna učinkovina: adalimumab

Zadnje odobreno: oktober 2018

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce (monografija) in opozorilna kartica za bolnika opozarjata na tveganje za resne okužbe, sepso, tuberkulozo in druge oportunistične okužbe, maligne bolezni, kongestivno srčno popuščanje in demielinizirajoče bolezni. Obstajata dve opozorilni kartici, ena za odrasle bolnike in druga za starše/skrbnike otrok.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika I.pdf [?]
2 File type Opozorilna kartica za bolnika II.pdf [?]
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 3