Aubagio

Zdravilna učinkovina: teriflunomid

Zadnje odobreno: maj 2014

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in opozorilna kartica za bolnika opozarjata na naslednja tveganja: neželene učinke na jetrih, potencialno teratogenost, hipertenzijo, hematološke neželene učinke in okužbe.

 


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 2