Blitzima

Zdravilna učinkovina: rituksimab

Zadnje odobreno: december 2018

Izobraževalno gradivo obsega vodnik za zdravstvene delavce, vodnik za bolnike ter opozorilno kartico za bolnika, ki opozarjajo na pomembna tveganja, povezana z zdravilom Blitzima (večje tveganje za okužbe in progresivno multifokalno levkoencefalopatijo), in o ukrepih za njihovo zmanjševanje. V izogib napakam pri uporabi tega zdravila obsega gradivo tudi plakat z informacijami za zdravstvene delavce glede pravilne poti uporabe (dovoljena je le intravenska infuzija).


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za bolnike.pdf
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce I.pdf [?]
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce II.pdf [?]
Število dokumentov: 4