Bortezomib Accord

Zdravilna učinkovina: bortezomib

Zadnje odoberno: februar 2016

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce opozarja na možnost napak pri uporabi zdravila. Gradivo daje navodila glede rekonstitucije, odmerjanja, načina uporabe ter opisuje diagram uvajanja zdravila pred transplantacijo. Poleg tega poudarja pomen poročanja o napakah pri uporabi zdravila in neželenih učinkih zdravila.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Plakat za zdravstvene delavce.pdf [?]
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce I.pdf [?]
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce II.pdf [?]
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce III.pdf [?]
Število dokumentov: 4