Caprelsa

Zdravilna učinkovina: vandetanib

Zadnje odobreno: avgust 2018

Izobraževalna gradiva za zdravstvene delavce in bolnike oziroma skrbnike (vključno z opozorilno kartico za bolnika) opozarjajo na tveganja za podaljšanje intervala QTc in Torsade de pointes, sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES), razvojne nepravilnosti kosti in zob pri pediatričnih bolnikih in možnost napak pri uporabi zdravila v pediatrični populaciji (vsebujejo navodila glede odmerjanja in spremljanja zdravljenja).


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za bolnike in skrbnike.pdf
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 3