Cubicin

Zdravilna učinkovina: daptomicin

Zadnje odobreno: september 2018

Izobraževalno gradivo za zdravnike vsebuje navodila za izračunavanje odmerka zdravila za rekonstitucijo, kar pomaga zmanjševati tveganje za napake pri uporabi zdravila ter opozarja na tveganje za hudo toksično delovanje na skeletne mišice in poudarja zahtevo po merjenju kreatin-foskokinaze. Podaja tudi informacijo, da zdravilo lahko moti koagulacijske teste za določanje protrombinskega časa/mednarodno umerjenega razmerja (PČ/INR), zaradi česar lahko pride do napačnih rezultatov.

Za laboratorije, kjer se izvajajo testi občutljivosti je pripravljen vodnik o testiranju občutljivosti za antibiotike z zdravilom Cubicin, ki vsebuje razlago glede testiranja občutljivosti na daptomicin in potrebo po prisotnosti kalcija v testnem mediju.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za zdravstvene delavce I.pdf [?]
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce II.pdf [?]
Število dokumentov: 2