Darzalex

Zdravilna učinkovina: daratumumab

Zadnje odobreno: avgust 2017

Izobraževalno gradivo za bolnike, zdravstvene delavce in krvno banko opozarja na možnost vezave daratumumaba na reagentne eritrocite, kar lahko moti določanje protiteles proti manjšim antigenom v bolnikovem serumu in povzroči lažno pozitiven rezultat indirektnega antiglobulinskega testa, ter daje navodila za zmanjševanje oziroma preprečevanje tega tveganja.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za krvno banko.pdf
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 3