Depakine chrono

Zdravilna učinkovina: natrijev valproat, valprojska kislina

Zadnje odobreno: november 2018

Skupna izobraževalna gradiva za zdravila, ki vsebujejo valproat (Vodnik za zdravstvene delavce, Vodnik za bolnice, Letni obrazec o seznanitvi s tveganji in Opozorilna kartica za bolnico) so pripravljena v okviru programa za preprečevanje nosečnosti, katerega cilj je zmanjšati izpostavljenost valproatu med nosečnostjo. Gradiva opozarjajo na tveganje za teratogenost, in sicer na prirojene napake in razvojne motnje otrok, katerih matere so med nosečnostjo uporabljale valproat, zato je poudarjen pomen uporabe učinkovite kontracepcije v času zdravljenja.

Za peroralne oblike zdravil veljajo vsa gradiva, za injekcijske oblike pa veljata le Vodnik za zdravstvene delavce in Vodnik za bolnice.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kontrolni seznam za zdravstvene delavce in bolnice.pdf [?]
2 File type Vodnik za bolnice.pdf [?]
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf [?]
4 File type Opozorilna kartica za bolnico.pdf [?]
Število dokumentov: 4