Diane

Zdravilna učinkovina: ciproteronacetat, etinilestradiol

Zadnje odobreno: avgust 2017

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce (kontrolni seznam) in uporabnice zdravila opozarjata na tveganje za trombembolijo (VTE, ATE), da se omogoči postavitev pravočasne diagnoze, zdravljenje in prepreči zaplete pri nastanku VTE in ATE. Gradivo navaja informacije o dejavnikih tveganja, znakih in simptomih ter kontraindikacijah v povezavi s trombemboličnimi dogodki.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kontrolni seznam za zdravstvene delavce.pdf
2 File type Vodnik za bolnice.pdf
Število dokumentov: 2