Izobraževalna gradiva za varno uporabo zdravil

Z namenom izboljšanja varnosti zdravil v okviru dodatnih ukrepov za obvladovanje tveganj in večje dostopnosti do vsebin izobraževalnih gradiv za zdravila za uporabo v humani medicini, smo pričeli z njihovo objavo.

Objavljena je zadnja različica gradiv, odobrenih s strani JAZMP in za katera imetnik DzP soglaša z objavo. Pri zdravilih, za katera s strani imetnika DzP nismo prejeli soglasja, je naveden le kratek povzetek vsebine izobraževalnih gradiv in datum njihove zadnje odobritve s strani JAZMP.

Za več informacij glejte sporočilo za javnost.

 

Navodilo za iskanje

Omogočeno je začetno iskanje po imenu zdravila in/ali učinkovini. V polje za iskanje nad črkovnimi razredi, v katerih se nahajajo gradiva, razvrščena glede na prvo črko imena zdravila, vnesite ključno besedo ali del besede imena zdravila ali imena učinkovine. Rezultati iskanja se vam sproti izpisujejo.

Ko imate izbrano zdravilo in nanizana izobraževalna gradiva za zadevno zdravilo, je možno tudi iskanje po vsebini in/ali naslovih gradiv. V polju za iskanje izberite iskanje po Vsebini ali po Gradivu ter vnesite ključno besedo ali del besede iskanega pojma in nato pritisnite enter na tipkovnici ali kliknite gumb ‘išči’. Če rezultati iskanja ne dajo želenega, z gumbom ‘ponastavi’ zbrišite zadnji iskalni niz. V primeru iskanja po Vsebini se vam bodo prikazala gradiva, ki v svoji vsebini vključujejo iskani pojem (npr. krvavitev, teratogen…), v primeru iskanja po Gradivu pa se vam pokažejo gradiva, ki imajo v naslovu iskani pojem (npr. kartica, vodnik…).

V primeru večih gradiv z enakim naslovom (npr. vodnik za zdravstvene delavce) se pojavi znak [?] pod katerim se prikaže kratek povzetek vsebine posameznega gradiva.

V primeru video oziroma zvočnih posnetkov se ob kliku na posnetek prikaže spletna povezava, preko katere dostopate do izbranega posnetka.