Entyvio

Zdravilna učinkovina: vedolizumab

Zadnje odobreno: junij 2019

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in opozorilna kartica za bolnika opozarjata na tveganje za okužbe in razvoj PML (progresivna multifokalna levkoencefalopatija) pri bolnikih, ki so se predhodno zdravili z natalizumabom ter podajata priporočila glede spremljanja pojava kakršnihkoli novih ali poslabšanja že obstoječih nevroloških znakov in simptomov.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 2