Envarsus

Zdravilna učinkovina: takrolimus

Zadnje odobreno: julij 2015

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in opozorilna kartica za bolnika opozarjata na možnost napak pri uporabi zdravila, predvsem zaradi farmacevtskih oblik takrolimusa s takojšnjim ali podaljšanim sproščanjem in odmerjanjem zdravila enkrat na dan. Opozarjata na pomen preprečevanja nenamernih zamenjav med zdravili, ki vsebujejo takrolimus, in tveganje premajhnega ali prevelikega odmerjanja, če ni zagotovljen skrben nadzor specialista za presaditve.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 2