Epipen

Zdravilna učinkovina: adrenalin

Zadnje odobreno: junij 2019

Izobraževalno gradivo obsega Kontrolni seznam za zdravstvene delavce, Vodnik za bolnike, predstavitveni video in napravo za usposabljanje. Namen gradiv in naprave je zagotoviti usposobljenost bolnikov za pravilno uporabo zdravila Epipen v primeru anafilaktične reakcije. Naprava za usposabljanje posnema delovanje oz. injiciranje s pravim avtoinjektorjem, vendar ne vsebuje učinkovine oz. igle. Kontrolni seznam služi kot pripomoček zdravstvenim delavcem pri obravnavi, svetovanju in predpisovanju zdravila bolnikom. Na voljo je tudi spletna stran www.epipen.si, kjer so ravno tako dostopne zadnje odobrene različice izobraževalnega gradiva (kontrolni seznam, vodnik za bolnike in predstavitveni video) ter informacij o zdravilu.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kontrolni seznam za zdravstvene delavce.pdf
2 File type Spletna stran za bolnike in zdravstvene delavce.html
3 File type Video posnetek za bolnike in zdravstvene delavce.html
4 File type Vodnik za bolnike.pdf
Število dokumentov: 4