Erivedge

Zdravilna učinkovina: vismodegib

Zadnje odobreno: februar 2018

Izobraževalna gradiva za zdravstvene delavce in bolnike opozarjajo na teratogenost zdravila (tveganje za embrio-fetalno smrt ali hude prirojene napake), zaradi česar se za to zdravilo izvaja Program preprečevanja nosečnosti (PPN). Gradiva poudarjajo zahteve po ustrezni kontracepciji, testih nosečnosti, obsežnem posvetu in svetovanju bolnikom, navedeni so številni varnostni ukrepi za posamezne skupine bolnikov (ženske v rodni dobi in moški bolniki).


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
2 File type Obrazec za zdravstvene delavce.pdf [?]
3 File type Opozorilna kartica za bolnike.pdf
4 File type Opozorilna kartica za zdravstvene delavce.pdf
5 File type Ovitek izobraževalnega gradiva.pdf
6 File type Portal PPN za zdravstvene delavce.html [?]
7 File type Potrdilo o svetovanju za bolnike in zdravstvene delavce.pdf
8 File type Vodnik za bolnike.pdf
Število dokumentov: 8