Hemlibra

Zdravilna učinkovina: emicizumab

Zadnje odobreno: avgust 2018

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in bolnike, ki obsega Vodnik za zdravstvene delavce, Vodnik za laboratorijske delavce, Vodnik za bolnika/skrbnika in Opozorilno kartico za bolnika, opozarja na tveganja za trombembolične dogodke in trombotično mikroangiopatijo, povezana s sočasno uporabo emicizumaba in koncentrata aktiviranega protrombinskega kompleksa (aPCC). Dodatno opozarja na možno tveganje za življenje ogrožajoče krvavitve zaradi napačne razlage standardnih koagulacijskih testov ter zagotavlja informacije o obvladovanju teh tveganj.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za bolnike in skrbnike.pdf
3 File type Vodnik za laboratorijske delavce.pdf
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 4