Ilaris

Zdravilna učinkovina: kanakinumab

Zadnje odobreno: oktober 2017

Izobraževalno gradivo obsega skupen vodnik za zdravstvene delavce z navodili glede uporabe zdravila za vse indikacije in opozorilno kartico za bolnika za vsako posamezno indikacijo. Gradiva opozarjajo na tveganja za resne okužbe, nevtropenijo, imunogenost, preobčutljivostne reakcije, reakcije na mestu injiciranja, maligne bolezni, motnje presnove lipoproteinov, MAS, interakcije s cepivi in tveganja v času nosečnosti oziroma dojenja. Vodnik za zdravstvene delavce podaja tudi priporočila za odmerjanje pri različnih indikacijah in poudarja pomen poučevanja bolnikov oziroma skrbnikov glede ustreznih tehnik injiciranja v primeru, da je bolnik/skrbnik pripravljen in sposoben samoinjiciranja.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika I.pdf [?]
2 File type Opozorilna kartica za bolnika II.pdf [?]
3 File type Opozorilna kartica za bolnika III.pdf [?]
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf [?]
Število dokumentov: 4