Imnovid

Zdravilna učinkovina: pomalidomid

Zadnje odobreno: oktober 2019

Izobraževalna gradiva za zdravstvene delavce in bolnike opozarjajo na pričakovano tveganje za teratogene učinke pri nerojenem otroku, zahteve po ustrezni kontracepciji, testih nosečnosti in prekinitvah zdravljenja. Poudarjena je potreba po obsežnem posvetu in svetovanju bolnikom, navedeni so številni varnostni ukrepi za posamezne skupine bolnikov: ženske v rodni dobi, ženske, ki niso v rodni dobi in moške bolnike.

Za to zdravilo se izvaja Program za preprečevanje nosečnosti (PPN) zaradi pričakovanega teratogenega učinka. Algoritem izvajanja PPN je natančno opisan v gradivu.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kartica za zdravstvene delavce.pdf [?]
2 File type Obrazec za bolnike in zdravstvene delavce I.pdf [?]
3 File type Obrazec za bolnike in zdravstvene delavce II.pdf [?]
4 File type Obrazec za bolnike in zdravstvene delavce III.pdf [?]
5 File type Obrazec za zdravstvene delavce.pdf [?]
6 File type Vodnik za bolnike.pdf [?]
7 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf [?]
Število dokumentov: 7