Inflectra

Zdravilna učinkovina: infliksimab

Zadnje odobreno: junij 2019

Izobraževalno gradivo obsega opozorilno kartico za bolnika, ki opozarja na tveganja za resne okužbe/sepso, oportunistične okužbe, tuberkulozo, reaktivacijo hepatitisa B, okužbo z bacilom Calmette-Guerin (BCG) pri dojenčkih, ki so bili in utero izpostavljeni infliksimabu, in kongestivno srčno popuščanje ter kdaj poiskati pomoč zdravstvenega delavca.

Opozorilna kartica za bolnika je sicer sestavni del informacij o zdravilu, vendar se zaradi obsežnosti besedila razdeljuje posebej.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf [?]
Število dokumentov: 1