IZOBRAŽEVALNA GRADIVA ZA VARNO UPORABO ZDRAVIL

Navodilo za iskanje

Omogočeno je iskanje po imenu zdravila, učinkovini zdravila, naslovih in vsebini dokumentov.

Da bi omejili rezultate iskanja, najprej izberite mapo.

Gradiva so v osnovi razporejena v mape  glede na prvo črko imena zdravila.

V iskalnik vnesite ključno besedo ali del besede ter pritisnite na gumb za iskanje.

Če rezultati iskanja ne dajo želenega, poskusite z drugim iskalnim nizom.

Mape lahko odpirate s klikom na naziv gradiva. Datoteke lahko prenesete s klikom na gumb v zadnjem stolpcu.

Z namenom izboljšanja varnosti zdravil v okviru dodatnih ukrepov za obvladovanje tveganj in večje dostopnosti do vsebin izobraževalnih gradiv za zdravila za uporabo v humani medicini, smo pričeli z njihovo objavo.

Objavljena je zadnja različica gradiv, odobrenih s strani JAZMP in za katera imetnik DzP soglaša z objavo. Pri zdravilih, za katera s strani imetnika DzP nismo prejeli soglasja, je naveden le kratek povzetek vsebine izobraževalnih gradiv in datum njihove zadnje odobritve s strani JAZMP.

Za več informacij glejte sporočilo za javnost.

Scroll to Top