Kymriah

Zdravilna učinkovina: tisagenlecleucel

Zadnje odobreno: junij 2019

Izobraževalna gradiva za zdravstvene delavce in bolnike predstavljajo del programa nadzorovanega dostopa, ki je vzpostavljen z namenom, da so posamezne ustanove oz. center za infundiranje ustrezno kvalificirani. Dobava zdravila bo zagotovljena samo ustrezno kvalificiranim ustanovam/centru za infundiranje in samo v primeru, če so zdravstveni delavci, ki sodelujejo pri zdravljenju s tem zdravilom, opravili izobraževalni program. V centru za infundiranje, kjer se bo uporabljalo zdravilo Kymriah, morajo biti še pred zdravljenjem posameznega bolnika za takojšnjo uporabo na voljo 4 odmerki tocilizumaba za ukrepanje v primeru sindroma sproščanja citokinov.

Gradiva opozarjajo na tveganje sindroma sproščanja citokinov in nevroloških neželenih učinkov, opisujejo potek zdravljenja ter podajajo navodila glede dostave, sprejema, shranjevanja, ravnanja, odmrzovanja, priprave zdravila in same aplikacije zdravila. Poudarjajo potrebo po zagotavljanju sledljivosti in identifikacije zdravila.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type e-Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
2 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
3 File type Vodnik za bolnike.pdf
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 4