Lenalidomide Accord

Zdravilna učinkovina: lenalidomid

Zadnje odobreno: december 2018

Paket izobraževalnih gradiv za zdravstvene delavce in bolnike obsega: informacije za zdravstvene delavce, obrazec za začetek zdravljenja za zdravnike, vodnik z informacijami za bolnika: za ženske v rodni dobi, za ženske, ki niso v rodni dobi, za moške bolnike, potrditveni dokument za bolnike, opozorilno kartico za bolnika ter obrazec za dokumentiranje nosečnosti. Gradiva v okviru programa za preprečevanje nosečnosti (PPN) opozarjajo na veliko tveganje za prirojene nepravilnosti ob izpostavljenosti zarodka lenalidomidu med nosečnostjo in omogočajo izvajanje ustreznih ukrepov pred predpisovanjem in izdajanjem zdravila. Gradivo opozarja tudi na druga možna tveganja, povezana z zdravilom (mielosupresija, tromboembolični dogodki, periferna nevropatija, druge primarne malignosti, preobčutljivosti), podaja navodila za odmerjanje ter navodila za bolnika za pravilno rokovanje z zdravilom.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Obrazec za bolnike in zdravstvene delavce.pdf [?]
2 File type Obrazec za zdravstvene delavce I.pdf [?]
3 File type Obrazec za zdravstvene delavce II.pdf [?]
4 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
5 File type Vodnik za bolnike I.pdf [?]
6 File type Vodnik za bolnike II.pdf [?]
7 File type Vodnik za bolnike III.pdf [?]
8 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 8