Levosert

Zdravilna učinkovina: levonorgestrel

Zadnje odobreno: maj 2019

Kontrolni seznam za zdravstvene delavce vsebuje kontrolni vprašanji za preprečevanje neodobrene uporabe zdravila, podaja opis in navodila za vstavitev intrauterinega dostavnega sistema (IUS) z namenom zmanjšanja možnosti napak pri uporabi zdravila zaradi razlik v primerjavi z drugimi IUS in opozarja na možno tveganje za perforacijo telesa maternice ali materničnega vratu. Kontrolni seznam je sestavni del Navodila za uporabo.

Opozorilna kartica za uporabnico služi kot opomnik uporabnici za zamenjavo IUS oz. dogovorjeni obisk pri zdravniku in je del pakiranja zdravila.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kontrolni seznam za zdravstvene delavce.pdf [?]
2 File type Opozorilna kartica za uporabnico.pdf [?]
Število dokumentov: 2