Lojuxta

Zdravilna učinkovina: lomitapid

Zadnje odobreno: maj 2019

Izobraževalno gradivo Vodnik za zdravstvene delavce podaja navodila za ustrezen izbor bolnikov, primernih za zdravljenje, ter ukrepe za zmanjševanje tveganj za bolezni jeter, neželene učinke na prebavila, tveganj glede uporabe pri ženskah v rodni dobi in medsebojnega delovanja z drugimi zdravili. Zdravnike seznani tudi z obstojem svetovnega registra bolnikov, ki se zdravijo z lomitapidom, in možnostjo vključitve bolnikov v register.

Vodnik za bolnike opozarja na vsa zgoraj omenjena tveganja in seznanja z možnostjo vključevanja v svetovni register za lomitapid.

Namen opozorilne kartice za bolnika pa je opozoriti vse zdravstvene delavce, ki obravnavajo tega bolnika, glede tveganj za medsebojno delovanje lomitapida z drugimi zdravili.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za bolnike.pdf
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 3