MabThera

Zdravilna učinkovina: rituksimab

Zadnje odobreno: junij 2019

Vodnik in primerjalna kartica za zdravstvene delavce opozarjata na pravilen način apliciranja zdravila pri zdravljenju ne-Hodgkinovega limfoma, še posebno na pot dajanja zdravila, ter opozarjata na razlike v ovojnini pri raztopini za podkožno injiciranje in koncentratu za raztopino za infundiranje. Dodatna izobraževalna gradiva za neonkološke bolezni (vodnik za zdravstvene delavce, vodnik za bolnike in opozorilna kartica za bolnika) pa opozarjajo na tveganja za okužbe in progresivno multifokalno encefalopatijo (PML).

Opozorilna kartica za bolnika je sestavni del pakiranja zdravila, vendar bodo na voljo tudi dodatne opozorilne kartice.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kartica za zdravstvene delavce.pdf [?]
2 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf [?]
3 File type Vodnik za bolnike.pdf [?]
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce I.pdf [?]
5 File type Vodnik za zdravstvene delavce II.pdf [?]
Število dokumentov: 5