Metotreksat Ebewe

Zdravilna učinkovina: metotreksat

Zadnje odobreno: oktober 2012

Velja za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi: Izobraževalno gradivo za bolnike in skrbnike opozarja na tveganje za teratogenost zdravila in poudarja potrebo po uporabi učinkovite kontracepcije tako pri ženskah kot moških v spolno zrelem obdobju. Dodatno opozarja, da se je treba izogibati vsakršnemu stiku metotreksata s kožo ali sluznicami.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za bolnike.pdf
Število dokumentov: 1