Myfortic

Zdravilna učinkovina: mikofenolna kislina

Zadnje odobreno: junij 2016

Namen izobraževalnega programa je zagotoviti, da bi se zdravstveni delavci in bolniki zavedali teratogenosti in mutagenosti, potrebe po testih nosečnosti pred začetkom zdravljenja z mikofenolno kislino ter zahtev po kontracepciji tako za bolnice kot tudi za bolnike in njihove partnerice.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za bolnike.pdf
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
3 File type Vprašalnik za bolnike.pdf [?]
4 File type Vprašalnik za zdravstvene delavce.pdf [?]
Število dokumentov: 4