Myozyme

Zdravilna učinkovina: alglukozidaza alfa

Zadnje odobreno: december 2015

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce opozarja na tveganja glede pojava infuzijskih reakcij, vključno s preobčutljivostnimi in anafilaktičnimi reakcijami, imunsko posredovanih reakcij, imunogenosti in akutne kardiorespiratorne odpovedi zaradi preobremenitve s tekočino in opisuje klinično obravnavo tveganj. Gradivo vsebuje navodila o odmerjanju in uporabi zdravila ter postopkih imunoloških testiranj.

 


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 1